Ga naar hoofdinhoud

Werkwijze

Wanneer u als ouder(s) contact opneemt met Het Luisterrijk via de website of telefonisch via 06.52384686 maken we een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek. We bespreken dan wat uw zorgen en ervaringen zijn. Uw hulpvraag en de eventuele hulpvraag van uw kind zijn altijd het uitgangspunt. Daarnaast krijgt u uitleg over de werkwijze van Het Luisterrijk.

Als we besluiten met elkaar door te gaan, krijgt u een intakeformulier en volgt er een screening 2 tot 5 coachingssessies. Hierin wordt verder onderzocht wat er bij uw kind speelt. Afhankelijk van de situatie (leeftijd kind, deel van het onderzoek) bent u hierbij al dan niet aanwezig.

Daarna vindt een evaluatiegesprek met u (en/ of uw kind) plaats, waarin we bespreken wat ik heb gezien en wat uw kind nodig heeft. Op basis daarvan wordt een vervolgtraject afgesproken. Dat kan bestaan uit coachingssessies en/of sessies m.b.t. motoriek en bewegen. Het aantal sessies kan variƫren van 3 afspraken tot een traject van een jaar.

De coachingssessies vinden meestal 1 keer per week/twee weken plaats. Hierbij bent u meestal niet aanwezig. Wanneer het gaat om motorische begeleiding is de frequentie 1 keer per maand, meestal bent u daarbij wel aanwezig. Tussentijds of aan het eind van elk traject vindt een evaluatiegesprek plaats, waarin we bespreken welke ontwikkeling uw kind heeft doorgemaakt vanuit de eerder vastgestelde hulpvraag.

Soms is het raadzaam ook contact met school te hebben, in de vorm van een observatie of gesprek met de leerkracht of IB-er. Dit gebeurt altijd in overleg met u als ouder(s).

Naast individuele coachingstrajecten en groepstrainingen, werk ik ook regelmatig met kinderen op school. We gaan dan 1 of meerdere keren per week aan de slag, vanuit een arrangement via PPO of een PGB van de gemeente. Zowel school als ouders kunnen hiertoe het initiatief nemen.

Back To Top