Ga naar hoofdinhoud

Stimulatie van ogen en oren

De motorische ontwikkeling bij kinderen kan verder gestimuleerd worden door oefeningen en spelletjes te doen voor ogen, oren en handen. Zo kunnen visuele (ogen) en auditieve (oren) vaardigheden worden verbeterd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het goed kunnen wisselen tussen scherp zien op het (smart)bord en in het schrift op tafel of het goed horen en luisteren naar de stem van juf/meester in een rumoerige klas. Ook kun je denken aan oog- handcoördinatie.

Het stimuleren van handen is belangrijk om de schrijfvaardigheid te vergroten. Denk dan aan een goede pengreep en een leesbaarhandschrift. De handmotoriek is ook belangrijk voor het verder ontwikkelen van de links/rechts samenwerking en daarmee voor de algemene ontwikkeling van de hersenen.

oren, ogen, handen
Stimulatie
Stimulatie
Stimulatie

HeHet Luisterrijk heeft de volgende registraties:

CNLS
Back To Top