Coaching

Een kind weet meestal de oplossing al voor zijn/haar probleem. De kunst is hem/haar dat te laten ontdekken - Myra Hillebrink

Een kennismakingsgesprek voor individuele coaching bij het Luisterrijk duurt ongeveer een half uur en is gratis. Dit gesprek kan in aanwezigheid van het kind zijn, maar dat hoeft niet. Jongeren komen wel meestal mee of ze komen zonder ouders. In het kennismakingsgesprek kunnen we gezamenlijk beoordelen of ik de persoon ben, die jou of je kind kan helpen. Ik zal ook een aantal vragen stellen over de fysieke en emotionele ontwikkeling.

Vervolgens starten we met een intakegesprek met het kind of de jongere, dat tot doel heeft te bepalen hoe het coachingstraject er uit gaat zien. Als het om een ANDERS LEREN-traject gaat, worden de dominante leerstijl en leerbehoeften onderzocht en besproken. Vervolgens wordt besproken bij welke vakken behoefte bestaat aan hulp. Als het om andere kleine of grote hulpvragen gaat, bespreken we wat je bezig houdt en wat je graag samen met mij zou willen doen. 

Daarna worden de doelen voor het coachingstraject vastgesteld. In de 2e sessie gaan we lekker aan de slag. Er wordt gewerkt met diverse oplossingsgerichte coachingsmethodes, afgestemd op de individuele behoeftes. Het aantal coachingssessies is afhankelijk van de doelen die gesteld worden en de voortgang die geboekt wordt. Meestal moet worden gedacht aan 5 tot 8 sessies met tussenposen van 2 tot 4 weken. Na iedere 5 sessies wordt geevalueerd hoe de voortgang is en of de coaching eventueel moet worden aangepast in vorm, frequentie of inhoud.

De ondersteuning door ouders of verzorgers is van groot belang. Ook als het gaat om het makkelijker en leuker maken van leren.

fotoshoot-myra_13-maart-2012_laura-de-haan__dsc4546

Hieronder vindt U een aantal situaties genoemd, waarbij wij bij Het Luisterrijk kunnen helpen:

 • druk en impulsief gedrag
 • moeite met concentreren
 • leerproblemen
 • moeite met sociale contacten/vaardigheden (pesten of gepest worden)
 • problemen met zindelijk worden of bedplassen
 • slaapproblemen
 • weinig lichaamsbewustzijn
 • niet aangeraakt of geknuffeld willen worden
 • hechtingsproblemen
 • (faal)angst
 • grote gebeurtenissen of veranderingen (scheiding, overlijden, andere school, verhuizing)

Deze lijst is zeker niet volledig, ieder kind en elke situatie is immers anders. Neemt u voor vragen gerust contact op. We zullen dan samen onderzoeken of ik u kan helpen.