Leerstijlonderzoek

Myra Hillebrink van Het Luisterrijk kan in 2 sessies een indicatie geven van de manier waarop kinderen en jongeren leren en onthouden. Dat doet ze onder andere mbv een 3-tal tests. Het Luisterrijk gebruikt het Wereldspel. Dit spel is begin vorige eeuw in het vakgebied van de psychologie ontwikkeld en in de jaren 50 door Nel Ojemann voor het  eerst ingezet om beelddenken te kunnen signaleren. Daarnaast gebruikt Het Luisterrijk een kaartspel van Bazalt om nader te kijken naar de leeringangen, zoals Gardner ze heeft geformuleerd in zijn studie naar Meervoudige Intelligenties. Bovendien doet ze een geheugentest om te zien op welke manier het geheugen het best kan worden aangesproken. Op basis van de tests geeft zij advies en tips.

Het Wereldspel

Het Wereldspel is een non-verbaal onderzoeksmiddel om te bepalen of iemand een beelddenker is. Het spel bestaat uit allemaal houten huisjes, bomen en beesten. De opdracht is hiervan een dorp te bouwen. De manier waarop hij of zij dit doet en het eind resultaat, geven aan in welke mate er in taal of in beelden wordt gedacht.

img_0650

Beelddenkers laten bij een tweede keer bouwen vaak dezelfde opbouw en inhoudelijke elementen zien. Bij het woord ‘dorp’ komt immers hetzelfde beeld naar voren.

Het Wereldspel geeft een indicatie naar het cognitieve ontwikkelingsniveau van een kind: in hoeverre komt de manier van bouwen overeen met zijn of haar leeftijdgenoten? Doordat het Wereldspel zonder taal wordt afgenomen krijgen taalzwakke beelddenkers alle ruimte om te laten zien wat ze in huis hebben. Dit kan voor school heel waardevol zijn.

Het werken met het Wereldspel is gebonden aan een licentie. Alleen opgeleide en bevoegde leerkrachten en onderwijskundigen mogen hier mee werken.