Anders Leren

Mensen verschillen van elkaar en iedereen leert op zijn eigen manier. Daarbij spelen diverse factoren een rol. Denk bijvoorbeeld aan karakter, IQ of ervaring. Ook de manier waarop je je omgeving waarneemt en informatie verwerkt, speelt een belangrijke rol. Hierin zit vaak het verschil voor kinderen, die ANDERS LEREN. Ze nemen bijvoorbeeld meer visueel of op gevoel waar. Of ze kunnen beter waarnemen als ze intuitief kunnen reageren en niet te veel gestuurd worden. Daarmee is niet iedereen die ANDERS LEERT, gebaat bij dezelfde vorm van hulp.

Over manieren van leren bestaan diverse theorieën. Gardner, Jung en Kolbe hebben ieder hun eigen indeling en theorie ontwikkeld. Ik hanteer voor de eenvoud de indeling naar gehoor, zicht en gevoel. Een onderscheid in auditieve, visuele en kinesthetische leerstijl. Auditief leren wordt ook wel taaldenken genoemd en bij visueel leren wordt veel gesproken over beelddenken. Op gevoel leren komt bijna altijd voor in combinatie met 1 van de 2 andere stijlen.

Het alfabet voelen

Op scholen wordt van oudsher veeal op een auditieve manier lesgegeven. Dit maakt dat kinderen, die visueel of kinesthetisch leren nogal eens tegen leerproblemen aanlopen, terwijl zij qua intelligentie of wilskracht zeker niet onder doen voor hun klasgenoten.

Hoe kun je kinderen en jongeren, die in beelden denken herkennen? En hoe kun je als ouder of leerkracht deze kinderen helpen? Het Luisterrijk biedt naast individuele coaching, cursussen en trainingen ook tips&tools. Dit kan in de vorm van een workshop of lezing voor leerkrachten of ouders of in een 1 op1 gesprek.

Naast een verschil in leerstijlen, bestaat er ook (veel) verschil in leerbehoeften. Onder leerbehoeften wordt alles verstaan wat iemand nodig heeft om lekker te kunnen leren. De één leert het liefst alleen, de ander met iemand samen. De één heeft veel persoonlijk contact met een leerkracht nodig, de ander zoekt het liefst zelf uit wat de bedoeling bij een opdracht is. En zo bestaan er nog diverse andere leerbehoeften

Bij mijn manier van werken ga ik er van uit dat kinderen hun eigen hulpbronnen hebben en zelf goed kunnen bedenken wat hen zou kunnen helpen.  Dit betekent dat ik samen met de kinderen op zoek ga naar wat voor hun het beste werkt. Hierbij spelen ouders een ondersteunende rol.

Ook voor kinderen die niet (alleen) in beelden denken, werken visuele leermethoden heel goed!