Win een reflexscreening voor jezelf of je kind!

Bij een optimale ontwikkeling van een kind groeien hersenen snel en gaat hij of zij steeds meer bewegen. Hij  rolt, zit, kruipt en loopt. Soms slaan ze echter ontwikkelingsdelen over of ze maken bewegingen maar gedurende een hele korte periode. 

Naast het feit dat reflexen nog actief zijn, doordat de neurologische ontwikkeling van een kind niet optimaal is verlopen, kan het ook zo zijn dat reflexen weer actief worden (bij kinderen en volwassenen) na een “trauma”. Denk bijvoorbeeld aan het oplopen van een whiplash of botbreuk, maar ook langdurig gepest worden kan reflexen opnieuw triggeren. Doordat het lichaam veiligheid zoekt, worden bepaalde reflexen opnieuw “aangezet”.

10410942_1552222315021688_3674347377032264017_n

Bij Het Luisterrijk kan ik aan de hand van een vragenlijst en verschillende testen onderzoeken of en welke reflexen (nog) actief zijn en een behandelings- en oefenplan opstellen. Als reflexen actief zijn, kan gelijk worden begonnen met integreren. Daarna is het de bedoeling dat thuis iedere dag 5 tot 10 min geoefend wordt. Bij een volg

ende afspraak wordt weer getest en eventueel een volgende reflex met eigen oefeningen aangepakt. Meestal zie je snel vooruitgang (14 dagen).Hoe beter en consequenter de oefeningen gedaan worden, hoe beter het resultaat is. De oefeningen zijn tijdelijk, maar de vooruitgang is blijvend. 

Je kunt nu bij het Luisterrijk een gratis screening winnen. Ga naar www.facebook.com/HetLuisterrijk en vertel me voor wie en waarom je graag een screening zou willen winnen!! Op 15 mei maak ik de winnaar bekend.

Ontwikkelinglab

ontwikkelingslabBij Het Luisterrijk werk ik met het ontwikkelingslab van Bodymap. Het Ontwikkelingslab van Bodymap brengt de bewegingsontwikkeling van kinderen in beeld. Alle flesjes van het ‘lab’ staan voor specifiek ontwikkelingsvaardigheden. Alle kinderen doen spelenderwijs, in de echte wereld, heel veel bewegingservaring op. Zo kunnen zij hun flesjes vullen en vaardigheden automatiseren.  

Als kinderen voldoende (divers) spelen en bewegen gaan de flesjes zich vullen met “vaardigheden” en gaat uiteindelijk de dop op de fles. Dan is de vaardigheid geautomatiseerd. En automatiseren is nodig om meer complexe vaardigheden te kunnen aanleren. Als alle flesjes van het lab gevuld zijn… kunnen we de geheime formule brouwen om vlot te leren schrijven, rekenen, lezen, concentreren, goed bewegen enz. Belangrijke Bodymapregel: Ervaren om te bewaren.

Ik gebruik het ontwikkelingslab bij de kinderen en jongeren die bij Het Luisterrijk aankloppen, omdat leren niet vanzelf gaat of omdat ze zich niet lekker in hun vel voelen. Bij Het Luisterrijk onderzoek ik welke flesjes (nog) niet of niet meer gevuld zijn en door middel van coachsessies, behandelingen en oefeningen vullen we samen de flesjes (weer) of maken we het mogelijk dat ze (door meer baas te zijn in eigen lijf) gevuld worden. De behandelingen hebben vooral betrekking op het integreren van reflexen en het verbeteren van bijvoorbeeld zicht, gehoor en proprioceptie. Ook bij volwassenen geeft beweging vaak oplossingen bij bijvoorbeeld blessures of na traumatische ervaringen.

De oefeningen die bij het ontwikkelingslab horen, gebruik ik ook als inspiratie voor de beweeglessen die ik geef op kinderdagverblijven, zodat later bewegen en leren makkelijker gaat en ze zich fijn voelen. Het ontwikkelingslab wordt dan preventief ingezet.

Reflexen

Reflexen zijn bewegingen en reacties van het lichaam bedoelt om te beschermen en te overleven. Primaire reflexen ontstaan in de baarmoeder of worden actief tijdens de geboorte of net daarna. Bekende reflexen bij baby’s zijn de grijp- en de zuigreflex. Moro embrace reflex Moro Embrace Reflex

Als een baby groeit, groeien zijn hersens mee en daardoor krijgen hogere delen van de hersens de primaire reflexen onder controle. Er zijn ook reflexen die een leven lang, in zekere mate, actief blijven. Denk maar aan de ademhalingsreflex, de handsupporting reflex, hiermee vang je je op als je valt, of de MORO (schrikreflex) en Fear Paralysis (ook wel angstreflex genoemd). Dat is goed. Deze reflexen beschermen je.

Naast het feit dat reflexen nog actief zijn, doordat de neurologische ontwikkeling van een kind niet optimaal is verlopen, kan het ook zo zijn dat reflexen weer actief worden (bij kinderen en volwassenen) na een “trauma”. Denk bijvoorbeeld aan het oplopen van een whiplash of  botbreuk, maar ook langdurig gepest worden kan reflexen opnieuw triggeren. Doordat het lichaam veiligheid zoekt, worden bepaalde reflexen opnieuw “aangezet”.

Wat je bij veel kinderen, maar ook volwassenen met leer-, gedrags- of motorische problemen ziet is dat ze slim genoeg zijn, enorm hun best doen en er al heel veel geoefend en herhaald wordt/is.

Waarom lukt het dan toch vaak niet of veel langzamer of minder goed?

Bij een optimale ontwikkeling groeien de hersenen snel en gaat een baby steeds meer bewegen. Hij  rolt, zit, kruipt en loopt. Soms slaan ze echter ontwikkelingsdelen over of ze maken bewegingen maar gedurende een hele korte periode. De meeste mensen kennen het feit dat kinderen die niet gekropen hebben méér kans hebben op (de symptomen van) dyslexie of meer moeite hebben om een bal te vangen en gericht te gooien. Ook geboren worden door middel van een keizersnede kan er voor zorgen dat bepaalde reflexen (deels) actief blijven. Deze kinderen worden vaker dan gemiddeld verdacht van of gediagnosticeerd met ADHD en/of ze plassen op latere leeftijd nog in bed, bijvoorbeeld. Een kind dat door een keizersnede of tangverlossing nooit een Asymmetrische Tonische Nek Reflex heeft doorgemaakt kan moeite hebben met lezen, omdat hij dan zijn hoofd over de ‘middenlijn’ moet draaien en dat lukt hem gewoon niet.

Reflexrestanten hoeven niet erg te zijn. Bij iedereen is wel één of zijn meerdere reflexrestanten nog (deels) aanwezig. Maar soms zitten deze in de weg, bijvoorbeeld bij het leren op school, het goed gebruiken van beide ogen of het makkelijk bewegen met links en rechts. Ook kan het zijn dat iemand onzeker of faalangstig is of bijvoorbeeld erg moeilijk stil kan zitten.

Het mooie is dat als de betreffende reflexen geïntegreerd worden, mensen letterlijk meer in balans komen. Ze voelen zich veiliger en lekkerder in hun vel. Ze gaan vaak anders zien of horen, kunnen gewoon in een stoel zitten, zijn meer geaard…..

  Stokjes rollen  

Je kan het eigenlijk wel een beetje vergelijken met een huis. Je begint bij de bouw ook niet met de ramen en deuren of zelfs het dak. Je begint altijd met de fundering, zodat het huis goed staat. zorgen dat de fundering goed is, zodat de rest ook makkelijker en steviger gebouwd of gerenoveerd kan worden. Weg met verzakkingen, scheuren in de muur en gestutte plafonds!

Bij Het Luisterrijk kan ik aan de hand van een vragenlijst en verschillende testen onderzoeken of en welke reflexen (nog) actief zijn en een behandelings- en oefenplan opstellen. Als er reflexen actief zijn, kan gelijk worden begonnen met integreren. Daarna is het de bedoeling dat thuis iedere dag 5 tot 10 min geoefend wordt. Bij een volgende afspraak wordt weer getest en eventueel een volgende reflex met eigen oefeningen aangepakt. Meestal zie je snel vooruitgang (14 dagen).Hoe beter en consequenter de oefeningen gedaan worden, hoe groter het resultaat is. De oefeningen zijn tijdelijk, maar de vooruitgang is blijvend. 

Ik maak gebruik van de methode van Dr Masgutova, MNRI en van de RMT-methode van Moira Demsey. Deze methodes richten zich op de combinatie van sensomotorische stimulatie en neuromotorische integratie. Er is een gezamenlijke website van de methode Masgutova in Nederland. Op deze site staan onder andere trainers vermeld die deze methode toepassen. www.masgutovamethode.nl 
Op www.rhythmicmovement.com kun je meer lezen over RMT. Dit is een methode, die meer geschikt is voor jongere en/of extra gevoelige kinderen en volwassenen.

Wilt u meer weten, dan kunt u mailen naar info@het-luisterrijk.nl of bellen naar 06-52384686 Op mijn facebookpagina www.facebook.com/HetLuisterrijk?ref=hl kunt u meer lezen over onder andere reflexintegratie.