Faalangstreductietraining

We voelen allemaal wel in meer of minder mate spanning als we een sportwedstrijd hebben, een toets of cito of examen moeten maken, een presentatie moeten houden of als we in een groep een vraag stellen of een opmerking willen maken. Als sprake is van “gezonde” spanning, helpt ons dat om een betere prestatie neer te zetten. Wat “gezonde” spanning is, is voor iedereen anders. Als de spanning te groot wordt, gaat het in de weg zitten. Dan kun je minder goed denken en kan zelfs sprake zijn van een black-out of totale misser. Als de spanning zo groot wordt dat je niet meer kunt laten zien wat je eigenlijk kunt, spreek je van faalangst.

De manier waarop faalangst zich uit is per persoon verschillend. De een wordt heel druk en blijft maar kletsen, ook als dat niet de bedoeling is, de ander wordt heel stil. Iemand krijgt een heel rood hoofd en zweet handen, waar een ander wit wegtrekt.

Als je weet dat faalangst een natuurlijke reactie in je hoofd is, mag je de conclusie trekken dat faalangst dus niet jou schuld is. Dat helpt. Verder kun je leren om je eigen gedachten te beïnvloeden, want door anders te denken, ga je (je) ook anders voelen. Bovendien is het goed om uit te zoeken wat en/of waarom jij iets wilt. Dat werkt veel beter, dan wanneer je iets doet omdat je moet. 

Bij Het Luisterrijk kun je zowel individueel als in groepjes faalangstreductietraining volgen. Deze trainingen zijn gebaseerd op de Lefgasten-methode van Pia Crul. De groepstrainingen zijn 6 keer een uur. Bij individuele coaching wordt maatwerk aangeboden. Kijk voor de volgende training in de agenda op deze site. Voor meer informatie over faalangst kun je elders op deze site kijken.

Helpen met huiswerk!

Dat waar je je tegen verzet, blijft. Dat waar je naar kijkt, verdwijnt. (Neale Donald Walsch)

Help jij ook (wel eens) met huiswerk? Heb je daarbij de behoefte meer te doen dat alleen Franse woordjes of tafels overhoren, wil je helpen bij werkstukken en spreekbeurten zonder dat het jouw stukken worden? Is topografie leren vooral het zoeken naar ezelsbruggetjes?  Zijn de samenvattingen van jouw kind ongeveer net zo lang als de eigenlijke tekst en is het voor jou en/of je kind lastig om hoofd- en bijzaken te onderscheiden?

Kortom zou je het prettig vinden als je wist hoe je het makkelijker en leuker kunt maken voor je kind(eren) om te leren?

p1060857

Schrijf je dan hier in voor een korte cursus; Helpen bij huiswerk! voor ouders van kinderen tot en met groep 6 of vanaf groep 7.

In 2 uur leer ik je hoe het brein werkt en welke methodes je kunt gebruiken om lesstof aantrekkelijker te maken. Bovendien krijg je heel veel praktische voorbeelden en tips, zodat jij je kind kunt helpen makkelijker en leuker te leren!! En kun je ervaringen uitwisselen met andere ouders. De cursus is ook geschikt voor ouders van kinderen die dyslexie, AD(H)D of een vorm van autisme hebben. En voor hoogbegaafde kinderen, die een steuntje kunnen gebruiken.

De cursus kost €30,- en is incl diverse materialen, koffie/thee en iets lekkers. Voor locaties en data kun je kijken in de agenda.

Coaching

De kinderen die het moeilijkste zijn om van te houden, hebben onze liefde vaak het hardste nodig! (Dan Millman)

Een kennismakingsgesprek voor individuele coaching bij het Luisterrijk duurt ongeveer een half uur en is gratis. Dit gesprek kan in aanwezigheid van het kind zijn, maar dat hoeft niet. Jongeren komen wel meestal mee of ze komen zonder ouders. In het kennismakingsgesprek kunnen we gezamenlijk beoordelen of ik de persoon ben, die jou of je kind kan helpen. Ik zal ook een aantal vragen stellen over de fysieke en emotionele ontwikkeling.

Vervolgens starten we met een intakegesprek met het kind of de jongere, dat tot doel heeft te bepalen hoe het coachingstraject er uit gaat zien. Als het om een ANDERS LEREN-traject gaat, worden de dominante leerstijl en leerbehoeften onderzocht en besproken. Vervolgens wordt besproken bij welke vakken behoefte bestaat aan hulp. Als het om andere kleine of grote hulpvragen gaat, bespreken we wat je bezig houdt en wat je graag samen met mij zou willen doen. 

Daarna worden de doelen voor het coachingstraject vastgesteld. In de 2e sessie gaan we lekker aan de slag. Er wordt gewerkt met diverse oplossingsgerichte coachingsmethodes, afgestemd op de individuele behoeftes. Het aantal coachingssessies is afhankelijk van de doelen die gesteld worden en de voortgang die geboekt wordt. Meestal moet worden gedacht aan 5 tot 8 sessies met tussenposen van 2 tot 4 weken. Na iedere 5 sessies wordt geevalueerd hoe de voortgang is en of de coaching eventueel moet worden aangepast in vorm, frequentie of inhoud.

De ondersteuning door ouders of verzorgers is van groot belang. Ook als het gaat om het makkelijker en leuker maken van leren.

fotoshoot-myra_13-maart-2012_laura-de-haan__dsc4155

Hieronder vindt U een aantal situaties genoemd, waarbij wij bij Het Luisterrijk kunnen helpen:

 • druk en impulsief gedrag
 • moeite met concentreren
 • leerproblemen
 • moeite met sociale contacten/vaardigheden (pesten of gepest worden)
 • problemen met zindelijk worden of bedplassen
 • slaapproblemen
 • weinig lichaamsbewustzijn
 • niet aangeraakt of geknuffeld willen worden
 • hechtingsproblemen
 • (faal)angst
 • grote gebeurtenissen of veranderingen (scheiding, overlijden, andere school, verhuizing)

Deze lijst is zeker niet volledig, ieder kind en elke situatie is immers anders. Neemt u voor vragen gerust contact op. We zullen dan samen onderzoeken of ik u kan helpen.

Leerstijlonderzoek

Myra Hillebrink van Het Luisterrijk kan in 2 sessies een indicatie geven van de manier waarop kinderen en jongeren leren en onthouden. Dat doet ze onder andere mbv een 3-tal tests. Het Luisterrijk gebruikt het Wereldspel. Dit spel is begin vorige eeuw in het vakgebied van de psychologie ontwikkeld en in de jaren 50 door Nel Ojemann voor het  eerst ingezet om beelddenken te kunnen signaleren. Daarnaast gebruikt Het Luisterrijk een kaartspel van Bazalt om nader te kijken naar de leeringangen, zoals Gardner ze heeft geformuleerd in zijn studie naar Meervoudige Intelligenties. Bovendien doet ze een geheugentest om te zien op welke manier het geheugen het best kan worden aangesproken. Op basis van de tests geeft zij advies en tips.

Het Wereldspel

Het Wereldspel is een non-verbaal onderzoeksmiddel om te bepalen of iemand een beelddenker is. Het spel bestaat uit allemaal houten huisjes, bomen en beesten. De opdracht is hiervan een dorp te bouwen. De manier waarop hij of zij dit doet en het eind resultaat, geven aan in welke mate er in taal of in beelden wordt gedacht.

img_0651

Beelddenkers laten bij een tweede keer bouwen vaak dezelfde opbouw en inhoudelijke elementen zien. Bij het woord ‘dorp’ komt immers hetzelfde beeld naar voren.

Het Wereldspel geeft een indicatie naar het cognitieve ontwikkelingsniveau van een kind: in hoeverre komt de manier van bouwen overeen met zijn of haar leeftijdgenoten? Doordat het Wereldspel zonder taal wordt afgenomen krijgen taalzwakke beelddenkers alle ruimte om te laten zien wat ze in huis hebben. Dit kan voor school heel waardevol zijn.

Het werken met het Wereldspel is gebonden aan een licentie. Alleen opgeleide en bevoegde leerkrachten en onderwijskundigen mogen hier mee werken.

Activiteiten

Mensen verschillen van elkaar en kinderen en jongeren, die ANDERS LEREN dus ook. Daardoor is niet iedere anders lerende gebaat bij dezelfde aanpak en hulp. Samen met de kinderen gaan we op zoek naar wat voor hun het beste werkt. Hierbij spelen ouders een belangrijke helpende rol. Het Luisterrijk biedt als ondersteuning voor ANDERS LERENDE kinderen, jongeren en hun ouders diverse mogelijke ondersteuningsvormen.

Ik combineer het vergroten van zelfbeeld en zelfvertrouwen met een training, die het makkelijker en leuker maakt lesstof te begrijpen en te onthouden. Hierdoor worden leerproblemen vanuit zowel de praktische als de sociaal emotionele kant benaderd. Groei aan de ene kant zorgt voor groei aan de andere kant en zo versterken beide methodes elkaar.

Het belangrijkste daarbij is dat kinderen hun talenten ontdekken en ondervinden dat in beelden denken echt een positieve eigenschap is en niet alleen een last. Dat het op school niet altijd makkelijk is, maar dat je er vooral ook veel plezier aan kunt beleven.

Verder geef ik kinderen en hun ouders zoveel mogelijk tips en tools om mee aan de slag te gaan en ben ik altijd op zoek naar nieuwe manieren om lesstof in beeld te brengen.

Stand Het Luisterrijk